Kościół Mariacki w Krakowie – Hyperlapse

Pierwsze próby z hyperlapse. Ulica Floriańska, następnie Krakowski Rynek